Farmdesk logo

Onze publicaties

  • Browse per categorie

Zoek in publicaties

Categorie

Carbon footprint reductie op een Vlaams melkveebedrijf: is 30% mogelijk?

Het antwoord is ja - waarbij de weg er naartoe op een typisch melkveebedrijf zal bestaan uit een combinatie van maatregelen. Daarnaast zal het ook een redelijke impact hebben op  het bedrijfsmanagement, maar niet per definitie met een negatieve economische impact.
Jef Aernouts, Lode Slaets, Willem Govaerts, Wim Govaerts
26/05/2024

Mooie weerspiegeling van het groeiseizoen in de gras(klaver)kuilen van 2023

Het koude voorjaar, de droge junimaand en het groeizame najaar zijn opvallende zaken van het grasseizoen in 2023. Gemiddeld gezien zijn er mooie graskuilen gewonnen met een prima kwaliteit.
Daya Will, Wim Govaerts
03/04/2024

Een laat gestart maisseizoen in 2023 resulteerde alsnog in een goede kwaliteit

Het maïsseizoen van 2023 bracht uitdagingen met zich mee, vooral door een zeer nat en koel voorjaar. Gelukkig bracht het groeizame weer tijdens de (na)zomer verlichting. Over het algemeen is de kwaliteit van de snijmaïs hoog.
Daya Will, Wim Govaerts
29/03/2024

Carbon footprint van Vlaamse melk – casestudy met Farmdesk Climate

De zuivelindustrie heeft ambitieuze klimaatdoelen tegen 2030. Wij geloven dat melkveehouders betrokken moeten worden in het verhaal en dat naast de broeikasgasemissies ook de economische impact gemonitord moet worden. Farmdesk Climate is dé oplossing.
Jef Aernouts, Lode Slaets, Willem Govaerts, Wim Govaerts
27/03/2024

Nieuwe website bij aangepaste bedrijfsstrategie

Lees meer over onze aangepaste bedrijfsstrategie: landbouwers en sectorondernemingen ondersteunen door sotfware, landbouwkennis en data engineering te combineren in innovatieve oplossingen.
Jef Aernouts
25/03/2024

Het toevoegen van mengkuilen in Farmdesk

Mengkuilen, ook gekend onder de naam "lasagnekuilen", worden in de praktijk vaak gebruikt. Lees hier hoe je ermee aan de slag kunt in Farmdesk.
Daya Will
08/03/2024

Hoe snijmaïs de melkproductie stimuleert: analyse op zetmeel, DVE en VEM

In dit artikel analyseren we de relatie tussen zetmeel enerzijds en VEM en DVE anderzijds om het melkdrijvend karakter van snijmaïs beter in beeld te brengen.
Daya Will, Jef Aernouts
07/03/2024

Update standaard bemestingskosten 2023-2024

De bemestingskosten in 2023 waren opmerkelijk lager dan deze in 2022, daarom hebben we in Farmdesk de standaardkostprijzen voor de bemesting aangepast. Een kort overzicht.
Daya Will, Jef Aernouts
08/01/2024

Wat doen melkprijzen met koeien en melkveehouders?

In deze analyse onderzoeken we het effect van de melkprijs op de melkproductie en de voerwinst. Daarnaast bespreken we enkele aandachtspunten in het huidige klimaat van relatief lagere melkprijzen.
Jef Aernouts, Wim Govaerts
13/10/2023

Ontsloten tarwe in Farmdesk

Ontsloten tarwe of sodagrain is een courant voedermiddel. Tamelijk wat veehouders maken het zelf door tarwe te mengen met water en natronloog. Lees in dit artikel hoe je hiermee omgaat in Farmdesk.
Jef Aernouts
11/10/2023

Update normen jongvee

Gezien de trend tot intensivering, kozen we er bij Farmdesk voor om de voedernormen voor jongvee aan te passen voor een snelle groei en vroege kalfdatum.
Wim Govaerts
03/10/2023

Update vers gras module

Het originele Farmdesk vers gras model werd gemaakt op basis van meetgegevens uit 2020. Het model werd opnieuw geijkt na toevoeging van data uit de jaren 2021 en 2022.
Jef Aernouts, Lode Slaets
18/04/2023

Onze experts

Onze artikels zijn geschreven door experten in hun vakgebied. Ze delen graag hun inzichten en ervaringen.