Farmdesk logo

Auteur

  • Lode Slaets

    Lode is Master in de Fysica en binnen Farmdesk werkzaam als data analyst en klimaatwetenschapper.

Publicaties

Carbon footprint van Vlaamse melk – casestudy met Farmdesk Climate

De zuivelindustrie heeft ambitieuze klimaatdoelen tegen 2030. Wij geloven dat melkveehouders betrokken moeten worden in het verhaal en dat naast de broeikasgasemissies ook de economische impact gemonitord moet worden. Farmdesk Climate is dé oplossing.
Jef Aernouts, Lode Slaets, Willem Govaerts, Wim Govaerts
27/03/2024

Update vers gras module

Het originele Farmdesk vers gras model werd gemaakt op basis van meetgegevens uit 2020. Het model werd opnieuw geijkt na toevoeging van data uit de jaren 2021 en 2022.
Jef Aernouts, Lode Slaets
18/04/2023

Speciale gras(klaver)kuilen na een hete en droge zomer in 2022

Wat kunnen we leren van de graskuil analyses in 2022? We zien in Farmdesk dat de droogte en hitte er speciale kuilen van maakte. Anders dan 2021 en een beetje gelijklopend met 2020.
Wim Govaerts, Lode Slaets
02/12/2022

Merkwaardige snijmais na een hete en droge zomer

Het voederseizoen met de nieuwe snijmais ging op vele bedrijven al van start. De kwaliteit is sterk wisselend. Wat kunnen we leren van de snijmais van 2022 in vergelijking met 2020 en 2021?
Wim Govaerts, Lode Slaets
02/11/2022