Farmdesk logo

Auteur

  • Wim Govaerts

    Wim Govaerts richtte na het behalen van zijn Master Landbouwkunde een adviesbureau op dat gespecialiseerd is in technisch en bedrijfseconomisch advies voor bedrijven met melkproducerende herkauwers. Binnen Farmdesk is hij -naast zijn bestuursfunctie- actief als landbouwkundig expert, waar hij een uitgebreide theoretische kennis combineert met praktische ervaring.

Publicaties

Mooie weerspiegeling van het groeiseizoen in de gras(klaver)kuilen van 2023

Het koude voorjaar, de droge junimaand en het groeizame najaar zijn opvallende zaken van het grasseizoen in 2023. Gemiddeld gezien zijn er mooie graskuilen gewonnen met een prima kwaliteit.
Daya Will, Wim Govaerts
03/04/2024

Een laat gestart maisseizoen in 2023 resulteerde alsnog in een goede kwaliteit

Het maïsseizoen van 2023 bracht uitdagingen met zich mee, vooral door een zeer nat en koel voorjaar. Gelukkig bracht het groeizame weer tijdens de (na)zomer verlichting. Over het algemeen is de kwaliteit van de snijmaïs hoog.
Daya Will, Wim Govaerts
29/03/2024

Carbon footprint van Vlaamse melk – casestudy met Farmdesk Climate

De zuivelindustrie heeft ambitieuze klimaatdoelen tegen 2030. Wij geloven dat melkveehouders betrokken moeten worden in het verhaal en dat naast de broeikasgasemissies ook de economische impact gemonitord moet worden. Farmdesk Climate is dé oplossing.
Jef Aernouts, Lode Slaets, Willem Govaerts, Wim Govaerts
27/03/2024

Wat doen melkprijzen met koeien en melkveehouders?

In deze analyse onderzoeken we het effect van de melkprijs op de melkproductie en de voerwinst. Daarnaast bespreken we enkele aandachtspunten in het huidige klimaat van relatief lagere melkprijzen.
Jef Aernouts, Wim Govaerts
13/10/2023

Update normen jongvee

Gezien de trend tot intensivering, kozen we er bij Farmdesk voor om de voedernormen voor jongvee aan te passen voor een snelle groei en vroege kalfdatum.
Wim Govaerts
03/10/2023

Eiwitefficiëntie verhogen voor een hogere voerwinst

De laatste jaren is er steeds meer te doen om de stikstofproblematiek in de melkveesector. Spreek je over stikstof, dan spreek je over eiwit. Wat leren we uit de Farmdesk data met betrekking tot de eiwitefficiëntie en het rantsoen eiwitgehalte
Wim Govaerts
30/03/2023

Vraagt de klimaatverandering een nieuwe maïsstrategie in de lage landen?

Moest de vroege zaaimogelijkheid zoals in teeltjaar 2022 en de vastgestelde droogte de voorbode zijn van een tendens, kan het interessant zijn om voor bepaalde percelen te kiezen voor zuivere dent-variëteiten.
Wim Govaerts
17/03/2023

Farmdesk rantsoen berekening – enkele wijzigingen

Vanaf nu vind je ook NDF, ADL, Bestendig Zetmeel en DS percentage in de typische Farmdesk rantsoen grafiek. In dit artikel een motivatie (waarom?) en meer achtergrond (hoe? en wat?) bij deze update.
Jef Aernouts, Wim Govaerts
07/12/2022

Speciale gras(klaver)kuilen na een hete en droge zomer in 2022

Wat kunnen we leren van de graskuil analyses in 2022? We zien in Farmdesk dat de droogte en hitte er speciale kuilen van maakte. Anders dan 2021 en een beetje gelijklopend met 2020.
Wim Govaerts, Lode Slaets
02/12/2022

Merkwaardige snijmais na een hete en droge zomer

Het voederseizoen met de nieuwe snijmais ging op vele bedrijven al van start. De kwaliteit is sterk wisselend. Wat kunnen we leren van de snijmais van 2022 in vergelijking met 2020 en 2021?
Wim Govaerts, Lode Slaets
02/11/2022

De mais op maat oogsten van het groeiseizoen 2022

Nu het weer terug wat groeizamer wordt op veel plaatsen, lijkt het belangrijk om keuzes te gaan maken inzake de maisoogst van 2022. Op heel wat bedrijven zal de maisoogst mogelijk al deze maand starten.
Wim Govaerts
19/08/2022

Vetgehalte op peil houden tijdens de zomer?

Veel melkveehouders kennen het natuurlijk verval van het vetgehalte tijdens de zomermaanden. Moeten we meegaan met de seizoenstrend of zijn er sturingsmechanismen?
Wim Govaerts
23/07/2022