Farmdesk logo

Auteur

  • Daya Will

    Daya verzorgt landbouwkundige ondersteuning in Farmdesk, zowel intern als extern. Vanuit haar passie voor landbouw begeleidt ze melkveehouders, analyseert ze datasets, doet ze praktijkgericht onderzoek en evalueert ze gebruikerservaringen.

Publicaties

Mooie weerspiegeling van het groeiseizoen in de gras(klaver)kuilen van 2023

Het koude voorjaar, de droge junimaand en het groeizame najaar zijn opvallende zaken van het grasseizoen in 2023. Gemiddeld gezien zijn er mooie graskuilen gewonnen met een prima kwaliteit.
Daya Will, Wim Govaerts
03/04/2024

Een laat gestart maisseizoen in 2023 resulteerde alsnog in een goede kwaliteit

Het maïsseizoen van 2023 bracht uitdagingen met zich mee, vooral door een zeer nat en koel voorjaar. Gelukkig bracht het groeizame weer tijdens de (na)zomer verlichting. Over het algemeen is de kwaliteit van de snijmaïs hoog.
Daya Will, Wim Govaerts
29/03/2024

Het toevoegen van mengkuilen in Farmdesk

Mengkuilen, ook gekend onder de naam "lasagnekuilen", worden in de praktijk vaak gebruikt. Lees hier hoe je ermee aan de slag kunt in Farmdesk.
Daya Will
08/03/2024

Hoe snijmaïs de melkproductie stimuleert: analyse op zetmeel, DVE en VEM

In dit artikel analyseren we de relatie tussen zetmeel enerzijds en VEM en DVE anderzijds om het melkdrijvend karakter van snijmaïs beter in beeld te brengen.
Daya Will, Jef Aernouts
07/03/2024

Update standaard bemestingskosten 2023-2024

De bemestingskosten in 2023 waren opmerkelijk lager dan deze in 2022, daarom hebben we in Farmdesk de standaardkostprijzen voor de bemesting aangepast. Een kort overzicht.
Daya Will, Jef Aernouts
08/01/2024