Farmdesk logo

Auteur

  • Jef Aernouts

    Jef Aernouts is de manager van Farmdesk. Met ervaring als productontwikkelaar, een PhD in de Fysica én een boerenachtergrond, is hij de verbindingsbrug tussen digitale innovatie en de praktijk op een landbouwbedrijf.

Publicaties

Carbon footprint van Vlaamse melk – casestudy met Farmdesk Climate

De zuivelindustrie heeft ambitieuze klimaatdoelen tegen 2030. Wij geloven dat melkveehouders betrokken moeten worden in het verhaal en dat naast de broeikasgasemissies ook de economische impact gemonitord moet worden. Farmdesk Climate is dé oplossing.
Jef Aernouts, Lode Slaets, Willem Govaerts, Wim Govaerts
27/03/2024

Nieuwe website bij aangepaste bedrijfsstrategie

Lees meer over onze aangepaste bedrijfsstrategie: landbouwers en sectorondernemingen ondersteunen door sotfware, landbouwkennis en data engineering te combineren in innovatieve oplossingen.
Jef Aernouts
25/03/2024

Hoe snijmaïs de melkproductie stimuleert: analyse op zetmeel, DVE en VEM

In dit artikel analyseren we de relatie tussen zetmeel enerzijds en VEM en DVE anderzijds om het melkdrijvend karakter van snijmaïs beter in beeld te brengen.
Daya Will, Jef Aernouts
07/03/2024

Update standaard bemestingskosten 2023-2024

De bemestingskosten in 2023 waren opmerkelijk lager dan deze in 2022, daarom hebben we in Farmdesk de standaardkostprijzen voor de bemesting aangepast. Een kort overzicht.
Daya Will, Jef Aernouts
08/01/2024

Wat doen melkprijzen met koeien en melkveehouders?

In deze analyse onderzoeken we het effect van de melkprijs op de melkproductie en de voerwinst. Daarnaast bespreken we enkele aandachtspunten in het huidige klimaat van relatief lagere melkprijzen.
Jef Aernouts, Wim Govaerts
13/10/2023

Ontsloten tarwe in Farmdesk

Ontsloten tarwe of sodagrain is een courant voedermiddel. Tamelijk wat veehouders maken het zelf door tarwe te mengen met water en natronloog. Lees in dit artikel hoe je hiermee omgaat in Farmdesk.
Jef Aernouts
11/10/2023

Update vers gras module

Het originele Farmdesk vers gras model werd gemaakt op basis van meetgegevens uit 2020. Het model werd opnieuw geijkt na toevoeging van data uit de jaren 2021 en 2022.
Jef Aernouts, Lode Slaets
18/04/2023

Farmdesk rantsoen berekening – enkele wijzigingen

Vanaf nu vind je ook NDF, ADL, Bestendig Zetmeel en DS percentage in de typische Farmdesk rantsoen grafiek. In dit artikel een motivatie (waarom?) en meer achtergrond (hoe? en wat?) bij deze update.
Jef Aernouts, Wim Govaerts
07/12/2022

Update standaard teeltkosten 2022-2023

De teeltkosten in 2022 zijn beduidend hoger dan deze in 2021, denk bijvoorbeeld aan de prijsstijging van loonwerk of kunstmest. In Farmdesk hebben we daarom de standaard kostprijzen aangepast.
Jef Aernouts
02/05/2022

Hoe belangrijk is de verteerbaarheid van de maisstengel?

Snijmais is alom vertegenwoordigd in melkveerantsoenen. De maisstengel is erg eiwitarm, wat correctie vraagt met duur eiwit. Beter de korrel combineren met eiwitrijke stengels uit gras(klaver)?
Wim Govaerts, Jef Aernouts
08/03/2022

De kunstmest is loeiend duur… minderen? Of zijn er alternatieven?

Besparen op kunstmest (zelfs bij zeer hoge prijzen) is geen goed plan.
Jef Aernouts, Wim Govaerts
07/03/2022

Farmdesk Performance Indicatoren

Krijg visueel inzicht in je technisch-economische prestaties en zie in een oogwenk waar je je kunt verbeteren.
Jef Aernouts
13/07/2021