Farmdesk logo

Auteur

  • Willem Govaerts

    Willem is Master in de Fysica die verder gespecialiseerd is tot fullstack software developer. Binnen Farmdesk is hij verantwoordelijk voor de implementatie van Farmdesk Climate.

Publicaties

Carbon footprint van Vlaamse melk – casestudy met Farmdesk Climate

De zuivelindustrie heeft ambitieuze klimaatdoelen tegen 2030. Wij geloven dat melkveehouders betrokken moeten worden in het verhaal en dat naast de broeikasgasemissies ook de economische impact gemonitord moet worden. Farmdesk Climate is dé oplossing.
Jef Aernouts, Lode Slaets, Willem Govaerts, Wim Govaerts
27/03/2024