Farmdesk logo

Agriculture. Data. Software.

We connect the dots

Wij integreren Softwareontwikkeling, Landbouwkennis en Data-engineering in innovatieve oplossingen.

Onze 3 dots

icon-software-dev

Software

In onze digitale productontwikkeling hanteren wij een gebruikersgerichte aanpak.

We vertalen behoeften naar oplossingen die inzicht brengen en een goede gebruikerservaring bieden, waarbij we maximaal gebruik maken van visuele elementen.

icon-agriculture

Agriculture

Naast de technisch-economische aspecten, leggen we ook de nadruk op duurzaamheid.

Onze experts hebben kennis over veehouderij en akkerbouw, rantsoenering en teelttechnieken, evenals over klimaatslimme landbouw.

icon-data-engineering

Data

Zaken worden snel complex.

Onze specialisten verwerken data en modelleren processen voor heldere besluitvorming met een hoge efficiëntie.

Met een bijzondere focus op klimaatwetenschap.

We houden van landbouw. Het is een passie die ons elke dag drijft. We begrijpen ook de uitdagingen waar de landbouw voor staat. Daarom wil Farmdesk innovatieve oplossingen voor de landbouw leveren .
Jef Aernouts
CEO Farmdesk

Ontwikkeling op Maat

Als eerste speerpunt bieden wij Ontwikkeling op Maat aan bedrijven in de landbouwsector. Ons maatwerk gaat van landbouwkundige rekentools en commerciële software tot carbon footprint studies en complexe data analyses.

Farmdesk Climate

Farmdesk Climate helpt zuivelbedrijven, melkveehouders en andere belanghebbenden om hun klimaatdoelstellingen te halen. De tool rapporteert broeikasgasemissies én helpt om de uitstoot te verminderen. Afgewerkt op maat van uw onderneming.

Farmdesk Dairy

Als laatste blijven wij onze initiële voermanagement tool voor melkveehouders en adviseurs aanbieden. Farmdesk Dairy geeft inzicht in technische en economische prestaties, van land tot melk (zoals weerspiegeld in ons logo).

Gelinkt met

Let's connect
your dots

Heb je een uitdaging op het gebied van agro-innovatie? Wij kunnen u helpen.
Laat ons uw vragen beantwoorden.