Farmdesk logo
Deel dit artikel op Linkedin

Update standaard bemestingskosten 2023-2024

Daya Will, Jef Aernouts

De bemestingskosten in 2023 waren opmerkelijk lager dan deze in 2022, daarom hebben we in Farmdesk de standaardkostprijzen voor de bemesting aangepast. Hieronder een kort overzicht.

De updates zijn gebaseerd op berekeningen van de actuele meststofprijzen over 2023.

N-houdende kunstmest had een gemiddelde kostprijs in het teeltseizoen 2022 (maart – augustus) van 78,52 €/100 kg, dit in vergelijking met de gemiddelde prijs van KAS in teeltseizoen 2023 van 34,11 €/100 kg. Dit is een daling van de kostprijs van KAS met 56,6%.

K-houdende kunstmest had in teeltseizoen 2022 (maart – augustus) een gemiddelde kostprijs van 71,52 €/100 kg, dit in vergelijking met de gemiddelde kunstmestprijs van Kali 60 in teeltseizoen 2023 van 64,38 €/100 kg. Dit is een daling van de kostprijs van Kali 60 met 10%.

Updates in Farmdesk

Om uw economische cijfers up to date te houden, hebben we in Farmdesk voor alle teelten een meer gedetailleerde kostprijsberekening uitgevoerd waarbij de afzonderlijke elementen, zijnde drijfmest en N- en K-houdende kunstmeststoffen, nauwkeurig in beeld zijn gebracht. De bemestingskosten bestaan uit enerzijds het (loon)werk voor het uitrijden van drijfmest en anderzijds de aankoop van kunstmest en het uitstrooien ervan.

Deze benadering leidt tot bemestingsprijzen voor de gangbare teelten gras, mais en bieten:

 • Voor de teelt van gras bedraagt de nieuwe totale bemestingskost € 635 per hectare, waarvan €200 per hectare voor het uitrijden van drijfmest, € 105 voor de aankoop van kalium, € 260 voor stikstof en € 70 voor het toedienen van kunstmest. Door het wegvallen van de derogatie zal de aandacht voor kalium toenemen, daarom is de behoefte van K gerekend naar een minimum van 20 gr/kg DS. Dit in combinatie met een opbrengst van 12 ton DS/ha komen we op een behoefte van 240 kg K/ha.
 • In de maïsteelt bedraagt de nieuwe volledige bemestingskost € 286 per hectare. Hierbij wordt €200 per hectare gerekend voor het uitrijden van drijfmest en € 45 voor de aankoop van kalium. De prijs voor de aanwending van stikstof bedraagt € 41, waarbij de kosten voor het uitrijden niet worden meegerekend aangezien er vanuit wordt gegaan dat de volledige gift wordt toegediend bij het zaaien.
 • Voor bieten bedraagt de nieuwe gehele bemestingskost € 670 per hectare, waarvan € 200 per hectare voor het toedienen van drijfmest, € 232 voor de aankoop van kalium, € 168 voor stikstof en € 70 voor het uitrijden van kunstmest.

(Opmerking 1: op voorteelten veronderstellen we enkel het gebruik van kunstmest. Opmerking 2: voor biologische bedrijven nemen we de stijging van kunstmest niet mee in rekening.)

Aan de slag in Farmdesk

In Farmdesk gebruiken we deze bemestingskosten op twee plaatsen.

 1. Wanneer u een nieuw voedermiddel toevoegt van eigen teelt, zal de kostprijs hiervan automatisch berekend worden op basis van onder andere de bemestingskosten. Zo zal voor de nieuwe silomaïs uit 2023 de kostprijs lager zijn deze van 2022. De teeltkosten zijn dan ook automatisch aangepast voor voedermiddelen die na 01/06/2023 zijn binnengekomen in Farmdesk. Ook in historische voerlijsten zullen de teeltkosten worden aangepast.
 2. U kan uw bedrijfsspecifieke teeltkosten zelf instellen, zie screenshots onder. Opmerking: indien u voorheen al uw teeltkosten had aangepast, worden deze herberekend volgens dezelfde rekenregels als hierboven.
 3. In de teelt & voer planner kan u een teeltplan en bijhorend voerplan optimaliseren om uw dieren jaarrond zo kosten-efficiënt mogelijk te voeren. Met de updates van de bemestingskosten zal u een realistischer plan maken.

Over de auteurs

 • Daya Will

  Daya verzorgt landbouwkundige ondersteuning in Farmdesk, zowel intern als extern. Vanuit haar passie voor landbouw begeleidt ze melkveehouders, analyseert ze datasets, doet ze praktijkgericht onderzoek en evalueert ze gebruikerservaringen.

 • Jef Aernouts

  Jef Aernouts is de manager van Farmdesk. Met ervaring als productontwikkelaar, een PhD in de Fysica én een boerenachtergrond, is hij de verbindingsbrug tussen digitale innovatie en de praktijk op een landbouwbedrijf.

Verwante publicaties