Farmdesk logo
Deel dit artikel op Linkedin

Het toevoegen van mengkuilen in Farmdesk

Daya Will

Mengkuilen, ook gekend onder de naam ‘lasagnekuilen’, worden in de praktijk vaak gebruikt. Denk hierbij aan een kuil met bijvoorbeeld gras, mais en pulp. Het is niet alleen een praktische oplossing voor het bewaren van ruwvoer, maar biedt ook de mogelijkheid om over een langere periode eenzelfde rantsoen te kunnen aanbieden aan het vee.

Indien er mengkuilen op het bedrijf aanwezig zijn, kan het interessant zijn om deze als ruwvoermix aan te maken in Farmdesk. Via deze manier is het mogelijk om:

  • Het effectieve percentage van ieder component individueel in te vullen
  • Een correcte inschatting van de voederwaarde te hebben
  • Nauwkeuriger de laadlijst in te vullen

Aan de slag in Farmdesk

U kan een nieuwe voedermix toevoegen via “Mijn voeders” > “+Voedermiddel” > “Voedermix”.

Een moeilijkheid bij een mengkuil is het inschatten van het relatieve aandeel (in kilogrammen product of drogestof) van de verscheidene componenten. Wel gemakkelijk te bepalen is de hoogte van de verschillende lagen. Daarom verschijnt er in Farmdesk (vanaf er één of  meerdere ruwvoeders aanwezig zijn in de mix), een rekenmachine naast “Aandeel”.

De hoogte (in cm) dient ingegeven te worden:

Daarnaast wordt de dichtheid van de verschillende voeders weergegeven. Deze is gebaseerd op cijfermateriaal uit het Handboek Melkveehouderij van de Wageningen University & Research.

Een overzicht van de standaard dichtheden die wij hanteren voor het berekenen van het aandeel van een bepaald voeder in de kuil:

Voeder Dichtheid (kg DS/m³)
Graskuil
230
Snijmaiskuil
260
Bietenperspulp
180
Bierbostel
225
Aardappelpersvezels
150
Aardappelstoomschillen
150
CCM
500
MKS
350
Voederbieten
100
Luzerne
170
Aardappelen
150
Ander ruwvoer
245
Ander bijproduct
175
Ander krachtvoer
620
Ander mengvoer
560
Additieven
1500

Na klikken op [Toepassen] wordt het aandeel voeder automatisch berekend. U kunt het aandeel voeder weergeven in % vers product of in % droge stof.

Over de auteurs

  • Daya Will

    Daya verzorgt landbouwkundige ondersteuning in Farmdesk, zowel intern als extern. Vanuit haar passie voor landbouw begeleidt ze melkveehouders, analyseert ze datasets, doet ze praktijkgericht onderzoek en evalueert ze gebruikerservaringen.

Verwante publicaties