Farmdesk logo
Deel dit artikel op Linkedin

Een laat gestart maisseizoen in 2023 resulteerde alsnog in een goede kwaliteit

Daya Will, Wim Govaerts

Onderstaand artikel is gebaseerd op snijmaïs analyses van Farmdesk gebruikers, verspreid over Nederland en België. Voor 2023 hebben we 173 analyses ter beschikking.

Dit artikel is een vervolg op het artikel Merkwaardige snijmaïs na een hete en droge zomer.

Het maïsseizoen van 2023 bracht uitdagingen met zich mee, vooral door een zeer nat en koel voorjaar. Dit resulteerde in vertragingen bij het inzaaien, waarbij veel maïs pas half of zelfs eind mei de grond in ging. Gelukkig bracht het groeizame weer tijdens de zomer en de warme, droge omstandigheden in september en begin oktober verlichting. Hierdoor kon de maïs grotendeels de achterstand inhalen en verliep de afrijping voorspoedig. Echter, late percelen ondervonden moeilijkheden door overmatige neerslag midden en eind oktober, waardoor de maïsoogst in sommige gevallen een uitdaging werd.

Over het algemeen is de kwaliteit van de snijmaïs hoog, met een gemiddeld zetmeelgehalte van 384 gram per kilo droge stof. Ook de VEM is met een gemiddelde van 992 aan de hoge kant. Goed nieuws want dit betekent meer melk uit eigen ruwvoer!

In het vervolg van dit artikel gaan we dieper in op de voederwaarden droge stofgehalte, zetmeel en bestendig zetmeel, NDF, ADL en VEM. Meer uitleg over deze voederwaarden vind je Voederwaarden en kengetallen in Farmdesk en specifiek voor NDF en ADL hier.

Droge stofgehalte in snijmaïs

Ook dit jaar zien we relatief droge kuilen, weliswaar niet zo extreem als vorig jaar.

Vanwege de late zaai en daardoor een uitgestrekt oogstseizoen was de eerste maïs al oogstrijp terwijl andere percelen dit nog niet waren. De variatie in rijpheid resulteerde in een later oogststadium voor sommige percelen, wat het hoge droge stofgehalte verklaart. Dit jaar ligt het gemiddelde drogestof gehalte met 40,1 % iets boven het 4-jarig gemiddelde van 39,4 %.

Zetmeelgehalte in snijmaïs

De gunstige weersomstandigheden hebben geleid tot een goede kolfvulling en afrijping, wat duidelijk te zien is aan het zetmeelgehalte van de snijmaïs. Dit ligt met een gemiddelde van 384 gram per kg droge stof ruim boven het 4-jarig gemiddelde van 368.

Bestendig zetmeelgehalte in snijmaïs

Ook de bestendigheid van het zetmeel is met gemiddeld 102 gram per kg droge stof hoger dan afgelopen jaren. Dit is het gevolg van een goede kolfrijping, hierdoor is het zetmeel in de korrel beter ontwikkeld en daardoor bestendiger. Doordat de snijmaïs het afgelopen jaar langer groen gebleven is door het milde weer, was er tot aan het oogstmoment een goede korrelvulling mogelijk.

NDF en ADL in snijmaïs

Het NDF- en ADL-gehalte zijn dit jaar relatief laag, wat wijst op minder structurele koolhydraten die relatief gemakkelijk verteerbaar zijn.

Deze lage gehaltes zijn te wijten aan een mals groeiseizoen, wat zich ook heeft geuit in een hoog zetmeelgehalte.

VEM in snijmaïs

De VEM is met gemiddeld 992 iets hoger dan het 4-jarig gemiddelde van 987. Dit wijst op een betere voederwaarde van de snijmaïs in vergelijking met voorgaande jaren, wat gunstig is voor de voedingsbehoeften van het vee.

"Kortom, de snijmaïs van 2023 belooft dit jaar een waardevol en voedzaam ruwvoer te zijn voor het vee."

Over de auteurs

  • Daya Will

    Daya verzorgt landbouwkundige ondersteuning in Farmdesk, zowel intern als extern. Vanuit haar passie voor landbouw begeleidt ze melkveehouders, analyseert ze datasets, doet ze praktijkgericht onderzoek en evalueert ze gebruikerservaringen.

  • Wim Govaerts

    Wim Govaerts richtte na het behalen van zijn Master Landbouwkunde een adviesbureau op dat gespecialiseerd is in technisch en bedrijfseconomisch advies voor bedrijven met melkproducerende herkauwers. Binnen Farmdesk is hij -naast zijn bestuursfunctie- actief als landbouwkundig expert, waar hij een uitgebreide theoretische kennis combineert met praktische ervaring.