Farmdesk logo
Deel dit artikel op Linkedin

Kostprijsbeheer eigen voeders

Jef Aernouts

De voorbije maand werden enkele belangrijke updates uitgevoerd in Farmdesk. We zetten ze hieronder op een rijtje:

Eenvoudiger kostprijsbeheer eigen voeders

Om met Farmdesk zo correct mogelijk inzichten te creëren in de performantie van uw bedrijf, is het belangrijk om de kostprijs van voeders juist in beeld te hebben. Voor aangekochte voeders is dit eenvoudig in te geven, en regelmatig aan te passen indien nodig.

Daarnaast hebben ook  voeders van eigen teelt een grote impact op de uiteindelijke voerkost. Vanaf nu is het mogelijk om per teelt éénmalig de correcte teeltkosten (aanleg, bemesting, oogsten…) in te stellen, die vervolgens systematisch worden toegepast op de nieuwe voedermiddelen binnen deze teelt (bv op alle graskuilen). Deze aanpassing heeft geen effect op reeds bestaande voeders.

Neem zeker contact op met uw gekoppelde adviseur om dit verder in detail te bekijken voor uw bedrijf.

Aanpassingen standaard kostprijzen van eigen voeders

Naast een eenvoudigere manier om de kostprijzen van voeders in te geven, werden ook de standaard teeltkosten van de verschillende voeders aangepast op basis van de meest recente KWIN cijfers (Kwantitatieve Informatie Veehouderij).

Uw huidige kostprijzen werden niet aangepast, maar het is aangewezen om te bekijken hoe de kostprijzen voor het telen van eigen voeders op uw bedrijf zich verhouden ten opzichte van de meest recente onderzoekscijfers.

Neem hiervoor ook zeker contact op met uw gekoppelde adviseur.

Uitbreiding voeder databank

Als laatste aanpassing werd er een grote uitbreiding gedaan van de voederdatabank op basis van het meest recente CVB tabellenboek. Zo staan er momenteel 279 voeders in Farmdesk.

Over de auteurs

  • Jef Aernouts

    Jef Aernouts is de manager van Farmdesk. Met ervaring als productontwikkelaar, een PhD in de Fysica én een boerenachtergrond, is hij de verbindingsbrug tussen digitale innovatie en de praktijk op een landbouwbedrijf.