Farmdesk logo
Deel dit artikel op Linkedin

Droogstand & jongvee rantsoenen

Wim Govaerts

Droogstand in Farmdesk

Voorheen kregen we wel eens de opmerking dat de VEM en RE-steefwaarden in de droogstand eerder krap ervaren werden.

Wellicht kwam dit omdat de streefwaarden dynamisch waren over de droogstandperiode heen, terwijl de meeste melkveehouders een droogstandsrantsoen uitrekenden voor een koe middenin de droogstand. Dit zal zeker het geval geweest zijn op bedrijven met slechts één droogstandsgroep.

We merken dat de meest holsteinbedrijven verder intensiveren en zo ook met nog meer melktypsiche koeien aan de slag gaan, waar de eiwitvoorziening nog net iets beter moet.

Om te komen tot een goede rantsoenering per droogstandsgroep, kan je vanaf nu  in Farmdesk voor de groep de dagen tot kalving als een tijdzone ingeven (in plaats van één gemiddelde waarde).

Voorbeeld: voor droogstandskoeien in een groep van 15 tot 0 dagen voor kalving (groen op de figuur) zal de gewenste VEM 875 /kg DS en het gewenste RE 138 g/kg DS zijn. Terwijl voor koeien in een groep van 45 tot 15 dagen (geel op de figuur) de gewenste VEM 800 /kg DS en het gewenste RE 125 g/kg DS zijn.

Dit speelt trouwens ook voor FOS als voedingsparameter. Voor koeien in de groep van 15 tot 0 dagen voor kalving zal de gewenste FOS 488 g/kg DS zijn. Terwijl voor koeien in de groep van 45 tot 15 dagen we al tevreden zijn met een FOS van 475 g/kg DS.

Jongvee opfok in Farmdesk

Net zoals voor de droogstand, kregen we ook voor jongvee groepen wel eens de opmerking dat de nagestreefde VEM en RE-waarden eerder krap ervaren werden.

Om te komen tot een goede rantsoenering per opfokgroep, kun je nu ook voor jongvee groepen de leeftijd als een tijdzone ingeven (in plaats van één gemiddelde waarde).

Voorbeeld: voor pinken die in een groep zitten van 15 tot 20 maanden (rood op de figuur) zal de gewenste VEM 839 /kg DS en het gewenste RE 120 g/kg DS zijn.  Terwijl voor pinken in een groep van 22 tot 26 maanden (blauw op de figuur) de gewenste VEM 822 /kg DS en het gewenste RE 127 g/kg DS zijn.

Dit speelt trouwens ook voor RC en FOS als voedingsparameters. Voor pinken in de groep zitten van 15 tot 20 maanden zal de gewenste FOS 477 g/kg DS en het gewenste RC 200 g/kg DS. Terwijl voor de pinken die een groep zitten van 22 tot 26 maanden zal de gewenste FOS 498 g/kg DS en het gewenste RC 200 g/kg DS zijn.

Aan de slag in Farmdesk

In Farmdesk dien je vanaf nu op een eenvoudige manier de tijdzone aan te geven.

  • Droogstand groepen: zet de twee punten om aan te geven wat de max en min dagen voor kalving zijn (figuur boven).
  • Jongvee groepen: zet de twee punten om aan te geven wat de min en max leeftijd van het jongvee in de groep is (figuur onder).

Farmdesk berekent dan automatisch de gemiddelde voederwaarden binnen de opgegeven grenzen.

Over de auteurs

  • Wim Govaerts

    Wim Govaerts richtte na het behalen van zijn Master Landbouwkunde een adviesbureau op dat gespecialiseerd is in technisch en bedrijfseconomisch advies voor bedrijven met melkproducerende herkauwers. Binnen Farmdesk is hij -naast zijn bestuursfunctie- actief als landbouwkundig expert, waar hij een uitgebreide theoretische kennis combineert met praktische ervaring.